Vanbreda Mediùs, met het accent op ù

In het Latijn betekent mediùs ‘bemiddelend, tussenbeide komend’. Dat is precies waar wij voor staan.

Vanbreda Mediùs is een onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar met een 40-tal gedreven medewerkers, gefocust op risicoverzekeringen, employee benefits en pensioenverzekeringen. U, dat zijn meestal bedrijven, maar ook vrije beroepen, zelfstandigen en particulieren, op zoek naar een optimale balans tussen kosten en risico’s. Onze ervaring en kennis stelt ons in staat de brede waaier van verzekeringsproducten te vertalen naar een advies op maat.

En dit doen we steeds ”met het accent op ù”.